Norsk Elkraft Danmark A/S

Netafgifterne i Danmark løber hvert år op i 30 mia. kr. Det er den samlede elregning til erhvervslivet. Hos Norsk Elkraft Danmark finder vi fejl i 5-7 % af alle de regninger, vi tjekker for virksomheder, der vil reducere el-omkostningerne og forstå deres regning punkt for punkt.

Der er flere veje til besparelser:
  • Har du ved en fejl betalt for meget, hjælper vi dig med at hente meromkostningerne hjem for de seneste 3 år.
  • Vurderer vi, at du kan trække virksomhedens elafgift fra i momsregnskabet, viser vi hvordan.
  • Er din produktion ikke fastlåst til bestemte tidspunkter, beregner vi gevinsterne for dig ved at flytte en eller flere rutiner, fx 1-2 timer frem eller tilbage.
  • Når du bedre forstår din elregning, er det nemmere at være kritisk og gennemskue eventuelle fejl – før du betaler.
elmaaler elmaaler

Den billigste kWh er den, du ikke bruger

Vi er eksperter i både at finde fejl og med at få omkostninger, du har betalt for meget, tilbage for de seneste 3 år. I 2020 kunne vi sende flere millioner kroner tilbage til danske virksomheder. Lad os give dig et overblik over muligheder og besparelser – og med at forstå virksomhedens elregning.

Nedbring omkostningerne på strøm, forstå virksomhedens elregning og tjek den for fejl