Netafgifterne i Danmark løber hvert år op i 30 mia. kr. Det er den samlede elregning til erhvervslivet. Vi finder fejl i 5-7 % af alle regninger. Så rigtig mange virksomheder betaler ukritisk alt for meget i el måned efter måned. De fleste gør det sikkert fordi, de ikke har en jordisk chance for at forstå regningen eller har mulighed for at tjekke, om tallene passer.

Her er 5 faldgruber, du skal undgå, at din virksomhed havner i

Elafgiften udgør en rigtig stor del af elregningen. Som udgangspunkt er det heldigvis muligt at trække hele eller dele af elafgiften fra. Det afgørende er, om der kommer et konkret produkt ud af det, du laver. Gør der det, er der rent teknisk tale om en ”proces” – det er den, der udløser fritagelse. I praksis sker fritagelsen ved, at du ansøger om den eller trækker en del af elafgiften fra over momsafregningen.

Vi hjælper dig gerne med at få et overblik over både muligheder og besparelser – og med at forstå din elregning punkt for punkt.

Jo flere el-målere du bruger, jo større er sandsynligheden for fejl. Det skyldes blandt andet, at hver enkelt måler kan være placeret på et forkert tariftrin, så du betaler for meget.

Lad os hjælpe dig med at få et overblik over både muligheder og besparelser – og med at forstå din elregning punkt for punkt.

Selvom du og virksomheden har valgt at gå over til grøn strøm, er det ikke det samme som, at der pludselig er bæredygtig el i alle stikkontakter. For hvis strømmen nu kommer fra vindmøller, der allerede er etableret, hvor stort er bidraget så egentlig til et mindre klimaaftryk? Det stiller endnu et spørgsmål: Hvad er reelt alternativerne, der sikrer en rendyrket, grøn produktion i fremtiden?

Vi kender ikke kun svarene og graderne af grøn. Vi er også eksperter i at sikre, at den strøm, du betaler for, også er certificeret og den, virksomheden får. Lad os hjælpe dig med at få et overblik over både muligheder og besparelser – og med at forstå din elregning punkt for punkt.

Prisen for strøm, eller det der kaldes nettariffen, ændrer sig døgnet rundt. Der kan være store prisforskelle fra time til time – nogle gange kan tariffen være dobbelt så høj fra fx kl. 9 til 10! Så er dine daglige rutiner ikke fastlåst til bestemte tidspunkter, kan der være store besparelser ved at være en smule fleksibel og flytte produktionen en time frem eller tilbage.

Vi hjælper dig gerne med at få et overblik over både muligheder og besparelser – og med at forstå din elregning punkt for punkt.

Elregningen består af en hel masse poster, der fordeler sig på afgifter til staten og til elleverandøren, gebyrer til forsyningsselskabet og abonnementer og tariffer til det lokale netselskab. Selvom det kan virke uoverskueligt, kan vi glæde dig med, at du selv har mulighed for at påvirke flere af posterne.

Vi fortæller gerne mere om hvordan og hjælper dig med at få et overblik over både muligheder og besparelser – og med at forstå din elregning punkt for punkt.

Nedbring omkostningerne på strøm, forstå virksomhedens elregning og tjek den for fejl